About

ตัวแทนจำหน่าย ตลับหมึกเลเซอร์ น้ำหมึก ผ้าหมึก เทียบเท่า ยี่ห้อ คลิกพลัส (Click plus)

 เพื่อการใช้ปริ้นเตอร์ ภาคธุรกิจอย่างมีประสิทธิ์ภาพ หมดกังวลปัญหา ราคา ตลับหมึกแพง หาซื้อยาก และไม่ได้คุณภาพ

บริษัทเราคัดสรร ตลับหมึกเลเซอร์ จากโรงงานที่ได้มาตรฐานการผลิต ปลอดภัย สำหรับปริ้นเตอร์ และผู้ใช้งานโรงงาน ผลิต

ครอบคลุมพื้นที่ เขตกรุงเทพตะวันออก สมุทรปราการ พระประแดง บางพลี บางบ่อ บางนา

จังหวัดระยอง จังหวัดจันทบุรี จังหวัดฉะเชิงเทรา จังหวัดชลบุรี จังหวัดตราด จังหวัดปราจีนบุรี  จังหวัดสระแก้ว

จัดส่งสินค้าทั่วประเทศ