ตลับหมึกเลเซอร์ HP CF279A

รายละเอียด

ตลับหมึกเลเซอร์ HP CF279A

ตลับหมึกเลเซอร์ HP CF279A สำหรับปริ๊นเตอร์เลเซอร์ HP Laser Jet HP LaserJet Pro M12a HP LaserJet Pro M12w HP LaserJet Pro MFP M26a HP LaserJet Pro MFP M26nw ปริมาณการพิมพ์ 1,000 แผ่น

เครื่องพิมพ์เลเซอร์สามารถพิมพ์งานที่มีคุณภาพด้วยความเร็วที่เร็วกว่าเครื่องพิมพ์ ink jet  นี่คือเหตุผลหลักว่าทำไมจึงใช้กันอย่างแพร่หลายในสภาพแวดล้อมการทำงานที่ต้องการ เครื่องพิมพ์เลเซอร์มักใช้สำหรับการพิมพ์เอกสาร  นอกจากนี้การพัฒนาที่สำคัญของเทคโนโลยีการพิมพ์แบบเลเซอร์เช่นการใช้โทนเนอร์สีช่วยให้การพิมพ์สีมีความเจริญก้าวหน้าอย่างมาก  หนึ่งในองค์ประกอบสำคัญในการพิมพ์สีเลเซอร์คุณภาพสูงคือชุดดรัมของเครื่องพิมพ์ แม้จะมีบทบาทสำคัญ แต่ผู้ใช้จำนวนมากไม่ทราบถึงบทบาทในการทำงานของเครื่องพิมพ์เลเซอร์

สีดำเหลือน้อย: เครื่องพิมพ์จะแสดงเมื่อตลับผงหมึกเหลือน้อย อายุการใช้งานแท้จริงที่เหลืออยู่ของตลับผงหมึกอาจแตกต่างกัน โปรดพิจารณาการเตรียมอุปกรณ์สำหรับเปลี่ยนเพื่อติดตั้งเมื่อคุณภาพการพิมพ์ไม่สามารถยอมรับได้ ไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนตลับผงหมึกในขณะนี้

สีดำต่ำมาก: เครื่องพิมพ์จะแสดงเมื่อปริมาณผงหมึกมีระดับต่ำมาก อายุการใช้งานแท้จริงที่เหลืออยู่ของตลับผงหมึกอาจแตกต่างกัน โปรดพิจารณาการเตรียมอุปกรณ์สำหรับเปลี่ยนเพื่อติดตั้งเมื่อคุณภาพการพิมพ์ไม่สามารถยอมรับได้ ไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนตลับผงหมึกในขณะนี้ เว้นแต่คุณภาพการพิมพ์ไม่เป็นที่พอใจอีกต่อไป

เมื่อตลับผงหมึกของ HP มีระดับ “ต่ำมาก” การรับประกันการคุ้มครองของ HP ในตลับผงหมึกนั้นจะสิ้นสุดลง

คุณสามารถเปลี่ยนแปลงวิธีการทำงานของเครื่องพิมพ์เมื่ออุปกรณ์สิ้นเปลืองถึงสถานะต่ำมากได้ คุณไม่จำเป็นต้องตั้งค่าเหล่านี้ใหม่เมื่อติดตั้งตลับผงหมึกใหม่

ชุดดรัมคืออะไร?  – ชุดดรัมของเครื่องพิมพ์เป็นส่วนประกอบสำคัญในการพิมพ์ บทบาทหลักของมันคือการดึงดูดอนุภาคผงหมึกด้วยวิธีขั้วไฟฟ้าสถิต หรือที่เรียกว่า Imaging Unit การออกแบบของชุดดรัมจะแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับรุ่นของเครื่องพิมพ์และยี่ห้อ  ปริ้นเตอร์รุ่นใหม่ๆ ใช้ตลับโทนเนอร์ที่มีชุดดรัมในตัว ตลับหมึกและชุดดรัมช่วยให้เครื่องพิมพ์ทำงานได้ดียิ่งขึ้น เนื่องจากตลับและชุดดรัมสามารถเชื่อมต่อกันได้ดีกว่าและใช้เวลาในการตอบสนองลดลงเมื่อเทียบกับเครื่องพิมพ์ที่บรรจุตลับโทนเนอร์และชุดดรัมแยกไว้   อย่างไรก็ตามตลับหมึกแบบดรัมในตัวจะไม่ประหยัดต้นทุนในระยะยาว ในกรณีนี้ส่วนใหญ่ดรัม (Drum) ยังสามารถใช้งานได้เมื่อหมึกหมด ดังนั้นจึงสามารถใช้งานดรัมได้ต่อไปเมื่อหมึกหมด หรือ ใช้ปริ้นเตอร์ที่ใช้ดรัมแยกออกมาเพื่อเติมหมึกเข้าไปใหม่ได้โดยใช้ดรัมชุดเดิม

มันทำงานอย่างไร?  – ชุดดรัมของเครื่องพิมพ์เลเซอร์ทำงานเป็นตัวนำกระแสไฟซึ่งทำหน้าที่เป็นแกนประมวลผลภาพ โดยทั่วไปจะเป็นชุดของชิ้นส่วนที่ทำงานโดยเฉพาะเพื่อถ่ายโอนและวาดภาพดิจิทัลลงในพื้นผิว เอกสารที่จะพิมพ์จะถูกแปลงเป็นภาพแรสเตอร์โดยคอมพิวเตอร์และส่งไปยังเครื่องพิมพ์  กระบวนการเหล่านี้เกิดขึ้นระหว่างการ

เครื่องพิมพ์ (Printer)
วิวัฒนาการในการนำเสนอข้อมูลจากคอมพิวเตอร์ ไปสู่แผ่นกระดาษมีความก้าวหน้าอย่างต่อเนื่องซึ่งเป็นจุดกำเนิดของเครื่องพิมพ์ ดังนั้นจึงสรุปได้ว่า เครื่องพิมพ์คืออุปกรณ์ซึ่งควบคุมด้วยวงจรอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งต่อเชื่อมกับเครื่องคอมพิวเตอร์ด้วยสายเคเบิลและจะทำหน้าที่แปลงเอาท์พุตของเครื่องคอมพิวเตอร์ไปเป็นคำและภาพที่ปรากฏอยู่บนกระดาษในลักษณะที่กำหนดโดยซอฟต์แวร์ซึ่งจะใช้งานอยู่ขีดความสามารถและราคาของเครื่องพิมพ์ได้แต่เฉพาะตัวอักษรอย่างเดียวไปจนถึงเครื่องพิมพ์ที่สามารถพิมพ์ตัวอักษรและภาพเป็นสีได้ และพิมพ์ได้ตั้งแต่อักษรที่เป็นจุดอย่างหยาบๆไปจนถึงตัวอักษรและภาพที่มีความละเอียดและสวยงามใกล้เคียงกับตัวเรียงพิมพ์ซึ่งจะกล่าวถึงประเภทและคุณสมบัติของแต่ละประเภทเครื่องพิมพ์นั้นๆ เพื่อทำให้เข้าใจลักษณะการพิมพ์
วิธีสร้าง รูปแบบการใช้งาน และอื่น ๆ โดยเริ่มต้นมาจากเครื่องพิมพ์ที่มีลักษณะหัวกระแทก (Impact Printer)ต่อมาก็เป็นเครื่องพิมพ์แบบไม่มีหัวกระแทก

(Non – Impact Printer) ซึ่งมีอยู่สองประเภทคือเลเซอร์พรินเตอร์ (Laser Printer) และอิงค์เจ็ต (Ink Jet Printer)

ดังนั้นการศึกษาเทคโนโลยีทางด้านเครื่องพิมพ์จึงมีความสำคัญต้องศึกษาควบคู่ไปกับการศึกษาเทคโนโลยีของเครื่องคอมพิวเตอร์จะได้ใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ให้มีประสิทธิภาพ และนำเสนอผลงานออกมาในรูปแบบต่าง ๆ หลากหลายยิ่งขึ้น
จากแนวความคิดดังกล่าวจึงได้มีการกำเนิดของเครื่องพิมพ์ในลักษณะต่างๆ ขึ้นอย่างมากมายโดยหากแบ่งแยกตามลักษณะการทำงานแล้ว ก็พอจะแบ่งออกเป็น 4 ประเภทใหญ่ ๆ ดังนี้

1.เครื่องพิมพ์ลักษณะหัวกระแทก (Impact Printer)
2. เครื่องพิมพ์ลักษณะสร้างภาพเสมือนก่อนพิมพ์ (Non – Impact Printer)
3. เครื่องพิมพ์ลักษณะพ่นหมึก (Jet Printer)
4.เครื่องพิมพ์ชนิดเขียนด้วยปากกา (Plotters)
เครื่องพิมพ์เป็นอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อเข้ากับเครื่องคอมพิวเตอร์ เพื่อทำหน้าที่ในการแปลงผลลัพธ์ ที่ได้จากเครื่องคอมพิวเตอร์ ให้อยู่ในรูปของอักขระ หรือรูปภาพที่จะไปปรากฏลงบนกระดาษ ซึ่ง Plotter ก็คือ เครื่องพิมพ์ชนิดหนึ่ง

เนื่องจากการแสดงรูปภาพ กราฟฟิคของเครื่องพิมพ์  มีข้อจำกัดด้านคุณภาพ ความละเอียดและขนาดของภาพ ดังนั้นจึงได้มีการผลิต Plotter ขึ้นมาเพื่อใช้กับงานพิมพ์ที่มีการสร้างรูปภาพที่กราฟฟิค เช่น การออกแบบ พิมพ์เขียว แผนผัง แผนที่ และ Chart ต่างๆ ที่มีความละเอียด ซับซ้อนของภาพสูงๆ หรือภาพที่มีขนาดใหญ่เกินกว่าจะพิมพ์ที่เครื่องพิมพ์ธรรมดาได้  จึงเหมาะสำหรับงานพิมพ์ด้าน สถาปัตยกรรม วิศวกรรม งานตกแต่งภายใน งานด้านศิลปะ เป็นต้น

เป็นเครื่องพิมพ์ที่ออกแบบมาสำหรับงานที่ใช้การออกแบบทั้งหลายเช่น CAD/CAM,Auto-CAD และการวาดต่าง ๆทางด้านวิศวกรรม (เขียนลงในกระดาษไข) เป็นต้น ซึ่งโดยทั่วไปมักจะเรียกเครื่องพิมพ์ชนิดนี้ว่า พล็อตเตอร์ (Plotter)

Plotter เป็นเครื่องพิมพ์ที่ใช้ปากกาในการพิมพ์มากกว่า 1 ด้าม เพื่อให้ได้ภาพที่มีความละเอียด ความคมชัดของภาพสูง และถ้าจำนวนปากกาเพิ่มมากขึ้นจะส่งผลทำให้ คุณภาพ ความละเอียด ความคมชัดของภาพสูง มากขึ้นด้วย

ผลิตขึ้นมาใหม่ทั้งหมด 100 %

ตลับหมึกพิมพ์ HP CE285A ยี่ห้อ คลิกพลัส เป็นสินค้านำเข้าจากต่างประเทศ โดยโรงงาน ได้รับการรับรองมาตรฐานอุตสาหกรรม ISO9001, ISO14001 , CE , STMC , RoHS , REACH ควบคุมคุณภาพที่เข้มงวดในทุกขั้น ตอนของกระบวนการผลิต มีเปอร์เซนต์การเคลมต่ำสุดไม่เกิน 1% ท่านจึงมั่นใจได้ว่า ท่านจะได้ผลิตภัณฑที่มีคุณภาพ ช่วยให้ท่านประหยัดค่าใช้จ่ายได้ถึง 50% – 70% ออกแบบมาเพื่อให้ใช้งานได้ตั้งแต่ครั้งแรก และในทุกๆ ครั้ง ไว้ใจตลับหมึกของ บริษัทเรา ซึ่งทำงานได้อย่างต่อเนื่องสัมผัสประสบการณ์คุณภาพการพิมพ์ที่วางใจได้ เมื่อคุณเลือกใช้ตลับหมึกคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม สามารถรีไซเคิลได้ง่ายและช่วยลดขยะ ผงหมึกที่ตอบสนองความต้องการด้านการพิมพ์ของคุณได้ดีที่สุด ตลับหมึกและผงหมึกแท้จาก HP นอกจากจะมอบคุณภาพงานพิมพ์ที่โดดเด่นแล้ว ยังช่วยลดผลกระทบที่มีต่อสิ่งแวดล้อมไปพร้อม ๆ กัน จากการเลือกใช้วัสดุที่รีไซเคิลได้ พร้อมให้คุณมั่นใจในประสิทธิภาพงานพิมพ์ได้เสมอ ซึ่งนั่นก็หมายความว่าโอกาสในการสั่งพิมพ์ซ้ำจะลดลง อัตราการสิ้นเปลืองของกระดาษก็จะลดลงตามไป

  • เงื่อนไขการรับประกัน 

รับประกันตลับหมึกเป็นระยะเวลา 1 ปีนับจากวันที่ซื้อ
หากตลับหมึกมีปัญหา จะเปลี่ยนตลับหมึกใหม่เมื่อปริมาณหมึกเหลือไม่น้อยกว่า 30% (เครื่องพิมพ์ระบบขาว-ดำ จะคำนวณที่ 1 กรัม/25 แผ่น)รับประกันตลับหมึกเป็นระยะเวลา 1 ปีนับจากวันที่ซื้อ

Get consistent, professional-quality documents, using trusted Original HP toner cartridges. Stay productive and help avoid wasted time and pages. These reliable cartridges are specifically designed to work with your HP Laser Jet Pro

หมายเหตุ 
ในการเคลมสินค้า จะต้องแนบงานพิมพ์ที่ผิดปกติ มาพร้อมตลับหมึกเลเซอร์ hp ที่มีปัญหาด้วยทุกครั้ง
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจรณาการเปลี่ยนสินค้า หากพบข้อบกพร่องหรือเสียหายจากการใช้งานไม่ปกติ

  • สั่งซื้อสินค้า  จัดส่งสินค้า รับสินค้า ไม่เกิน 3 วันทำการจัดส่งฟรีทั่วประเทศ (บริษัทขนส่ง Kerry Express) ไม่มีขั้นต่ำติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับตลับหมึกเลเซอร์ โทร 086-528-9895